Ervaringen

Twee misstanden op internet over thee

Over thee, de verschillende soorten en de geschiedenis is veel tegenstrijdige informatie te vinden. Zo is er bijvoorbeeld nog steeds een misverstand over wie nou begonnen is met het produceren van darjeeling thee. Was dit Robert Fortune of Dr. Campell?