Ayurveda

Ayurveda is een holistische hindoeïstische gezondheidsleer uit India. Ayurveda staat voor “Kennis van het leven”. Ayurveda ziet het lichaam niet los van geest en natuur. Anders dan wat vaak gedacht wordt heeft Ayurveda geen religieus geïnspireerde visie op alles wat met de totale gezondheid van lichaam en geest te maken heeft. Ayurveda is een systeem wat bestaat uit medische voorschriften en praktische handelingen. De medische voorschriften en handelingen van Ayurveda worden niet altijd ondersteund door de moderne medische wetenschap.

Wanneer Ayurveda ontstaan is is niet duidelijk. Volgens de aanhangers van Ayurveda heeft het zich meer dan drieduizend jaar geleden in India ontwikkelt. Het woord Ayurveda is een combinatie van, āyus wat staat voor “leven” en Veda, wat refereert aan een kennissysteem.

Ayurveda is in oorsprong gebaseerd op de oude teksten in het Sanskriet, de Charaka Samhita en de Susrata Samhita. De Charaka Samhita is een lange filosofische tekst, die aangevuld is met grote hoeveelheid hygiënische en medische informatie. De Susrata Samhita is verzameling van uitgebreide beschrijvingen van chirurgische ingrepen. Maar net als dat de westerse medische wetenschap ontwikkeld ook de Ayurvedische leer zich continu. Nieuwe inzichten op het gebied van ziekte en gezondheid worden meegenomen in de leer.