De thee reis door China

Artikelen > Geschiedenis van thee > Thee landen > De thee reis door China

China is het geboorte land van thee en er is bijna geen enkele theesoort die je niet kunt vinden in China. Het eerste bewijs van id=”112″ type=”post”]thee in China is gevonden in graven uit de Han-dynastie (206 voor Christus – 220 na Christus) maar de geschiedenis van thee gaat waarschijnlijk veel verder terug.

Door de jaren heen werd thee snel populair in China. In het begin werd thee vooral gedronken door de rijkere inwoners van China. Later werd thee door vrijwel alle inwoners van China gedronken. Thee wat id=”133″ type=”post”] in China Cha heet. Werd in het begin Voornamelijk voor medische doeleinde gebruikt.

Later toen de vraag naar thee toenam werden er technieken ontwikkeld om de bladeren anders te drogen en langer houdbaar te maken. Zo ontstond de zwarte thee, een theesoort die niet voor medische doeleinde gebruikt werd maar puur als genotsdrank die genuttigd werd in herbergen en restaurants. De kleurrijke jaren van de tang-dynastie (618-906) werden ook wel de gouden eeuwen van thee genoemd.