Thee in Nederland

Ook Nederland heeft een zeer belangrijke rol in de geschiedenis van thee gespeeld. Nederland was waarschijnlijk een van de eerste Europese landen die thee naar Europa heeft geïmporteerd. Echter kunnen wij dit niet met 100% zekerheid zeggen. Dit omdat de Portugezen ook rond dezelfde tijd begonnen met het importeren van thee. De thee die de VOC in 1610 voor het eerst in Nederland introduceerde kwam uit Batavia in Indonesië, hier had de VOC een handels post. Het was echter maar een kleine hoeveelheid die de VOC naar Nederland bracht.

Later, begin 1700 toen de populariteit van thee groeide importeerde de VOC meer thee vanuit Batavia stad. En vandaag de dag is Nederland nog steeds een van de grootste thee importeerders in Europa.