Thee literatuur

Artikelen > Thee literatuur

Thee is een eeuwen oude warme drank, met een lange, interessante id=”135″ type=”post”]geschiedenis. Door de eeuwen heen heeft thee zich ontwikkeld tot een drank met een rijke id=”135″ type=”post”]geschiedenis. Hierover zijn er de laatste eeuwen vele verschillende id=”2259″ type=”post”]thee boeken, id=”2263″ type=”post”]spreuken / Quotes en id=”2261″ type=”post”]gedichten geschreven. Thee is in vele landen een spirituele drank. In sommige landen, zoals id=”147″ type=”post”]Japan is het drinken van thee zelfs verheven tot kunst.

Thee kunst en literatuur in China

Tijdens de Song-dynastie (960-12779) klom thee door toe doen en heerschappij van keizer Hui-zong (1100-1126) op tot de rang van spirituele en poëtische drank. Er werden vele mooie thee kunstwerken vervaardigd tijdens de Song-dynastie zoals verschillende thee kommen van prachtig aardwerk, gedichten en boeken. Een dynastie hiervoor (Tang-dynastie) veroverde Lu Yu heel China met zijn boeken over thee. Later verschenen er ook Chinese dichters en kunstenaars zoals id=”2273″ type=”post”]Lu Tung die verschillende Chinese gedichten en spreuken over thee schreef.

Thee kunst en literatuur over de gehele wereld

Nadat thee zich had verspreid door heel China en vele andere Aziatische en Arabische landen kwam thee in begin 1600 voor het eerst in Europa terecht. Of dit door toe doen van de Nederlandse V.O.C is geweest of door Portugal is nog altijd onzeker aangezien beide landen rond dezelfde tijd begonnen met het importeren van kleinen hoeveelheden thee.

Thee verspreide zich geleidelijk door heel Europa en werd vrijwel in elk land aan het hof gedronken. Bewijs hiervoor zijn de vele schilderen uit de 1600, 1700 en 1800 eeuw met hierop leden van koninklijk huis en andere adellijke mensen die thee dronken. Elk land ontwikkelde zijn eigen gewoontes rondom thee. Per land kwamen er verschillende id=”215″ type=”post”]thee bereidings-methodes, id=”227″ type=”post”]thee drinktijden en id=”159″ type=”post”]thee servies. Door deze enorme variatie aan gewoontes en tradities is de geschiedenis van thee zo rijk.

In id=”145″ type=”post”]Engeland dronk de bovenklasse van de maatschappij thee het liefst onder een beschilderd theekoepeltje. Dit was meestal een achthoekig gebouw met een koepelvormig dak, hier werd thee gedronken uit versierd zilver of porselein theeservies. Ook in de rijke families in Frankrijk en Nederland dronk men thee onder prachtige beschilderde theekoepeltjes, in grote en mooie tuinen. De theekoepeltjes kunnen beschouwd worden als thee kunst, net zoals het theeservies wat men gebruikte in deze tijd.

Thee boeken

Door de eeuwen heen zijn er vele verschillende id=”2259″ type=”post”]boeken over thee geschreven, zowel door Chinese auteurs als door Europese auteurs waarvan het merendeel geschreven is door Engelse auteurs. Gelukkig zijn de vele Chinese thee boeken vertaald zodat ook wij in Europa ze kunnen lezen. De laatste decennia zijn er tientallen interessante boeken over thee geschreven met hierin veel informatie en thee recepten. Lu Yu was een van de eerste mensen die over thee schreef. Een aantal van zijn thee boeken zijn van het Chinees vertaald naar het Frans. Lu Yu was een van de eerste mensen die de verschillende theeplantages en fabricage methoden in kaart bracht in een boek.

Theegedichten

Naast de vele prachtige thee kunst en boeken werden er ook veel id=”2261″ type=”post”]gedichten geschreven over thee. Een bekend Chinese thee poëet genaamd id=”2273″ type=”post”]Lu Tung, ook wel theegek genoemd schreef verschillende prachtige liederen en gedichten over thee. Ook enkele bekenden Europese dichters schreven over thee. Op deze pagina vindt u een gedicht over thee van Lu Tung maar ook andere mooie thee gedichten.

Thee spreuken & Quotes

Er zijn ook veel id=”2263″ type=”post”]spreuken en Quotes over thee. Deze zogenaamde thee spreuken zijn zowel door professionele schrijvers en dichters als amateur schrijvers en thee liefhebbers geschreven. Een grote selectie thee spreuken en Quotes vindt u hier.