Thee gedichten

Artikelen > Thee literatuur > Thee gedichten

Door de eeuwen heen zijn er vele gedichten over thee geschreven. In aziatische landen zoals China en Japan is thee verheven tot een ware kunst. Het is dan ook niet gek dat er vele gedichten over thee geschreven zijn in ondere andere deze landen. Ook in westerse landen zijn er verschillende gedichten over thee geschreven, dit voornamelijk in Engeland waar al sinds 1650 thee gedronken wordt. Maar ook in Nederland en Duitseland werden thee gedichten geschreven. Een van de bekendste Chinese thee dichters was Lu Tung.

Subartikelen